1960. május 11-én született Nyíregyházán. Édesapja görögkatolikus pap, akinek nyolc gyermekéből ketten lettek papok.

Filozófiai és teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte kitűnő eredménnyel, ahol licenciát, majd doktorátust szerzett teológiából 1984-ben.
1985. augusztus 4-én szentelték pappá Budapesten.
1985-1987 között morális teológiát tanult Rómában a Szent Alfonz Akadémián, ezzel egyidejűleg patrisztikus tárgyakat hallgatott az Augustinianumon, valamint liturgikus és ökumenikus tárgyakat a Pápai Keleti Intézetben.
Rövid ideig káplán volt Máriapócson és Budapesten.
1989-ben a Nyíregyházi szeminárium tanulmányi prefektusa lett.
1991-től 1993-ig noviciusként a Chevetogne-i bencés kolostorban élt Belgiumban.
1993 és 1995 között a nyíregyházi szeminárium rektora, majd
1995-ben négy évre visszatért Chevetogne-ba, mint szerzetes a jelenlegi hajdúdorogi metropolita-érsekkel, Kocsis Fülöppel.
1996. július 19-én tett szerzetesi fogadalmat.

1999-ben szerzetestársával közösen megalapították Dámócon a Feltámadás kolostort.
2008-tól Kocsis Fülöp püspökké szentelésétől egyedül élt a kolostorban a szigorú szerzetesi életszabályok szerint.
2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Budapesti Központi Papnevelő Intézet propedeutikus évének elöljárójává választotta.
2011. március 5-én XVI. Benedek pápa a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki, Panium címzetes püspöki székét adományozva számára, egyben nevezett Exarchátus területét kibővítette a Zempléni Főesperesség területével.
2011. május 21-én szentelték püspökké.
2015. március 20-án Ferenc pápa az Exarchátus területét a politikai közigazgatási határoknak megfelelően módosította, amely így most megegyezik Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyével és 64 parókia tartozik hozzá. megalapította a Miskolci Egyházmegyét, melynek megyéspüspökévé Orosz Atanázt nevezte ki.
Az újonnan alapított Nyíregyházi Egyházmegyét apostoli adminisztrátorként vezette 2015. október 31-ig.

Jelmondata
Szeretlek téged, Uram! (Zsolt 17)

A bizánci teológia kompetens szakértője. Számtalan cikket és könyvet publikált, nem csak a patrisztika, hanem a bizánci liturgia és az ökumenizmus témakörében is. Publikációi országosan és nemzetközileg is elismertek.